⭐️قابل توجه همکاران محترم:⭐️ امکان پلمپ و صادرات کود دی آمونیوم فسفات رازی به طور مستقیم از بندر امام و تحویل در مرز دلخواه از کشورهای همسایه فراهم می باشد.همچنین به شکلی ویژه عرضه کود سولفات آمونیوم کریستال محصول ازبکستان صورت میگیرد.


لیست نمایندگان

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 نمایندگی شهر رفسنجان 5614

شما در این صفحه هستید :