اخبار

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کود جدید مجوز دار ویژه زراعت و باغبانی ( مخلوط شیمیایی گرانوله) تولید شد. مدیریت سایت 57
2 اولین گواهینامه ثبت مواد کودی اخذ شد. مدیریت سایت 353
3 فروش وعرضه مستقیم کود دی آمونیم فسفات از پتروشیمی رازی مدیریت سایت 2335
4 جشنواره فروش ویژه و عمده کود پرنیا آغاز شد. مدیریت سایت 2972
5 سامانه پیامکی پرنیای کویر یزد : 3000261214 مدیریت سایت 2284
6 افتخاری دیگر برای شرکت پرنیای کویر یزد مدیریت سایت 2394

شما در این صفحه هستید :